Felvételi

Portál

Szociálpedagógia

Képzési forma, munkarend:

Alapképzés, nappali és levelező munkarend

Képzési idő:

6+1 félév

Az szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • szociálpedagógus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Educator

Szakirányok:

 • etika
 • kommunikáció- és médiatudomány
 • esztétika

A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak szociálpedagógusi tevékenység ellátására, a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak kezelésére az érintett személyek, csoportok és családok támogatására és egyensúlyuk megteremtésére saját környezetükkel.
Továbbá olyan ismeretek közvetítése, illetőleg képességek, készségek, értékek kifejlesztése, amelyek az alábbi feladatok ellátását biztosítják:

 • A társadalom valóságos működési szabályszerűségeinek felismerése, elemzése;
 • A gyereket, fiatalt érintő társadalmi egyenlőtlenségek, problémahelyzetek és az ezeket kiváltó okok, kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők komplex szemléletű elemzése;
 • A gyerekek, fiatalok és csoportjaik összekapcsolása problematikus élethelyzetek megelőzését, javítását szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményi és társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti- és védelmi stb.) szolgáltatásokkal és erőforrásokkal;
 • Kompetenciahatárok ismeretében partneri kapcsolatok kialakítása és együttműködés más szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, jogász, gyógypedagógus stb.)

 

Az ideális jelentkező:

 • Szereti a kihívásokat, s az új feladatokba bátran belevág,
 • Érdekeli mások gondolatai, még ha azok esetleg nyomasztóan hatnak is rá,
 • Könnyen teremt kapcsolatokat különböző társaságokban, s érdekelik az eltérő véleményű, eltérő viselkedésű emberek.
 • Olyan munkára vágyik, ahol sok múlik azon, hogy mit gondol a mindennapi teendőkről, s ahol önállóan cselekedhet, és közben mindent meghatároz az, hogy mennyire tud odafigyelni a másikra.

Főbb tárgyak:

 • Alapozó szakasz: (pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, jogi tárgyak, egészségtan)

Törzsképzési szakasz:

 • Szociális munka, családszociológia, szociálpolitika, személyiségzavarok gyermek-és ifjúkorban, életúttervezés, szociál- és neveléspszichológia, gyermek-és ifjúságvédelem, iskolai szociálpedagógia kisebbségek körében, társadalmi beilleszkedési zavarok stb.
 • Differenciált szakmai ismeretek: gyermekvédelem-tanácsadás, pályaismeret, fejlesztőpedagógia, szabadidő-pedagógia, kriminálpszichológia, büntetőjog, esetelemzés.
 • Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A továbbtanulni szándékozó hallgatóink az alábbi mesterképzési szakokon folytathatják tanulmányaikat:

 • egészségügyi szociális munka
 • fordító és tolmács
 • szociális munka
 • szociálpolitika
 • társadalmi nemek tanulmánya
 • egészségfejlesztés-tanár

Ennek teljesítése után léphetnek be a doktori képzés rendszerébe.

„A szakma szépségei”:

A szociálpedagógus elsősorban a gyermek és ifjú korosztály, személyek, csoportok és családjaik szakszerű segítésére, támogatására képzett szakember.
Munkája változatos, gyakran nem egy helyhez kötött, számtalan kapcsolat teremtésére nyújt lehetőséget. Kliensein túl, a kompetencia határok ismeretében partneri kapcsolatot alakít ki és együttműködik más szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, jogász, gyógypedagógus stb.)
Széleskörű pszichológiai, pedagógiai, szociológiai képzettsége következtében alkalmas a képzés céljában megjelölt feladatok ellátására a korosztályt érintő legkülönfélébb területeken (gyermekvédelem, oktatási intézmények, munkaügyi központok stb.)
Munkája során sok kihívással találkozik, a gyermek és ifjú korosztály körében számtalan sikerélményt élhet át.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

 • Gyermek és ifjúságvédelemi intézmények
 • Egészségügyi és szociális intézmények,
 • Közoktatási intézmények: általános és középiskolák,
 • Rendőrség,
 • Munkaügyi központok, stb.

 

Kedves leendő Hallgatónk!

Szeretnénk segíteni Neked abban, hogy megtaláld a Hozzád leginkább illő szakokat Főiskolánkon. A kérdőív kitöltését követően e-mailben értesítünk a Neked szóló képzés ajánlatunkról!

Tudjuk, hogy ez egy kiemelten fontos időszak az életedben, így nem csak a képzés kiválasztásában nyújtunk segítséget. Önmagaddal, életed tervezésével kapcsolatos kérdéseidet várjuk a bivett@ektf.hu címen, ahol szakemberektől kaphatsz választ a Téged foglalkoztató témákban.